top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

 

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE? 

 

Společnost RAMENCRAFT s.r.o. (IČO: 179 23 611, se sídlem Veleslavínova 59/3 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267724), je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel restaurace s internetovým obchodem na internetových stránkách www.ramencraft.cz správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny dále. Společnost RAMENCRAFT s.r.o. může pověřit zpracováním Vašich osobních údajů i třetí osobu (zpracovatele) k jasně danému účelu a za jasně daných pravidel (viz dále, část: Kdo bude mít přístup k údajům ?)

U Správce je ustanoven Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který může být kontaktován na elektronickou poštou na info@ramencraft.cz.

 

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky některého z našich zboží, či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 

- Email

- Heslo v zašifrované podobě

- Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu) nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci emailových služeb)

- Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pro dodání objednávky)

- Profilové informace jako je věk, pohlaví

- Telefonní číslo (pro informaci o stavu objednávky)

- Platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.)

- Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři)

a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

- IP adresa 

- IČ, DIČ 

- soubory cookies (v případě online služeb)

- případně jiný online identifikátor

- obrazový záznam (kamerový systém v prodejnách)

 

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 

- plnění smluvního vztahu (jméno a příjmení, adresa, Email, telefon, IČ a DIČ, platební údaje, heslo v zašifrované podobě)

 

- z účetních a daňových důvodů (účelů) a pro plnění jiných zákonných povinností (jméno a příjmení, IČ a DIČ, adresa, platební údaje, telefon)

 

- zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových (profilové informace jako věk a pohlaví, dále jméno a příjmení, Email) 

- provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány (cookies, IP adresa)

- analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám (cookies, IP adresa)

 

- získání výhod v marketingových kampaních námi organizovaných (jméno a příjmení, Email, adresa)

 

- účast ve spotřebitelských soutěží námi pořádaných (jméno a příjmení, Email, adresa)

 

- zasílání obchodních sdělení (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení vašeho účtu, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: unsubscribe@ramencraft.cz) a obsahových newsletterů (Email, jméno a příjmení, telefon)

 

- zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře (Email, adresa, telefon)

 

- ochrana zdraví a majetku (obrazový záznam)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost RAMENCRAFT s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte naše internetové stránky.

 

KDO BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

- osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

- osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

- osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

- poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet);

- poskytovatelé přepravních služeb, které Vám doručují Vaše objednávky;

- poskytovatelé technických řešení umožňující jednoduché dodání Vaší objednávky a notifikaci o dodání objednávky;

- provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům veřejné správy. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

 

CO JSOU COOKIES A JAKÉ DRUHY POUŽÍVÁME?

Stejně jako asi každá internetová stránka na planetě používá i RAMENCRAFT cookies.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče, jazykové preference nebo stránky, které byly navštíveny. Také mohou zajistit, abyste se z reklam dozvěděli o produktech, které odpovídají Vašim zájmům a preferencím a Vy se tak nemuseli dívat na něco, co s vámi nemá nic společného. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy.

Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb. 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Prostě a jednoduše, abyste se snadněji a rychleji dostali k tomu, co vás zajímá. 

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Další možností je prohlížet stránky v tzv. anonymním režimu, kdy se cookies neukládají. 

Detailní informace pro všechny typy prohlížečů najdete tady: aboutcookies.org

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

bottom of page